Tichnun 4 all

אני התאהבתי עם עו ד של אהבה…

אוהב לעורך דין באהבה, כרוך תמיד להיות כפופים ניסויים וליטיגציה בביטוי רגשי. אהבה מצריכה מכשולים והסיכונים העומדים על ידי רגעים לא רוצה לחיות. השותף שלי חשופים כל דבר מבחינה חברתית המקובלת. כל שלב זה אתן, דורש סיקור ראוי שום עורך Justicia.Su הטבע עצמו, אלה כוחות בחינה. בעניני עסקים תמיד כדאי לפנות ל עמוס גלעד. מחפשים אהבה, כמה les לאפשר תמיכה פסקי הדין שלהם, ועל פי אותם, הקריטריון שלו צדק והרווחה נפוצות. ברקע, לא מחפשים המשותף טוב בחיים הרגשיים שלהם, הם מנסים הוא פסק דין תקדימיים, של s חייך רגשית. אלו הם טיפוסים מציית, מנדטים החברתיים והחובות, כמו חיים רגשיים אחראי ובוגר.

אופן הפעולה של בני הזוג, הוא תמיד חשוד. לפני האינטימיות הם הופכים להיות כועס, רגיש ומלא פחד. מעל לכל, הם חוששים חוסר הערכה ולהיות במרכז תשומת הלב של בני הזוג. לעיתים רחוקות, עשוי אחראי למעשים שלהם, באופן כללי, הם חושבים או מרגישים, כן הקשר לא הצליח, הוא כי האחר, השותף שלו, לא ידע כיצד למיין אותם אווטרים של האהבה. התנהגות ממש אינפנטילי. זה טוען חוסר עמוק מאוד, מאוד יסודי. כל הילדים רוצים מוצפן על הצורך להיות הטוב ביותר והיחיד, הגיבור של הסיפור. כאשר אנו טוענים בני הזוג חסר הילד, אנחנו מדברים על אהבה לא בשלה, מבוגר אחר, השותף שלי, לא נדרש לציית.

גם זה האחריות שלך כדי לכסות שלנו ליקויים, ועל ההבנה שלנו של אהבה ואיך זה כל עורך דין, עכשיו, להעמיד לדין, מכתיבה, הופך לגרוע ואנקמה. זה כאילו. כן, שלי ביטויי חיבה ואהבה היו עיניה הבוחנת של מה שהוא אמור להיות. כי החיים אמורים להיות, הוא. מה היה צריך להיות, זה מה שזה, מה קובע את החיים של כולם, מי שמאמין, כי חיי האהבה היא גם ליטיגציה. מאז החיים שלך מבוסס על החובה, נהגים, חשוד, תמיד מצפים כי בני הזוג לפתור, לפעול, אפילו בתנאים קשים עבורם. אל תעניק את סליחתך על כל עובדה חסר חשיבות, מצד שני, דורשים ראיות הזוג תמיד מסתיים מתעייף אי פעם יהיה באותו זמן הדרישה. חיים לא דבר קל, של מי הוא? לא התאהבת של ת ל bogado באהבה.

Info & Utils

Published in יום שישי, ספטמבר 2nd, 2016, at 1:02, and filed under כללי.

Tags:

Do it youself: Digg it!Save on del.icio.usMake a trackback.

Previous text: .

Next text: .

Comments are closed.

Tichnun 4 all © 2016. Theme Squared created by Rodrigo Ghedin.