Tichnun 4 all

הבסיס המייסד הוא הכישרון של ארגונים

הבסיס של המייסד הוא הכישרון של ארגונים לארגונים שמקורם ספציפי של הצבע אפס או נקרא גם החל, נוצרים על בסיס הצרכים מן החברה, הם גם רעיונות יצירתיים בהשראת המייסדים או לפעמים נוצרות באופן אקראי. ארגונים נאלצו להתמודד בשנים האחרונות כדי להתמקד על ארגוניים כישרון, מותר להביא מוגברת ערך מוסף למוצרים שלהם או לשפר את שרשרת הערך משולב של השירותים המוצעים. אבל הכישרון של הארגונים סכום בודדים כישרונותיו האישיים המרכיבות אותו. הכישרון של אם מתנה גם רכשה מטבעו, אבל באותו זמן הוא משהו שלא ניתן ללמוד ולהטמיע כמו מיומנות של הפרט. השאלה להשיב היא כאשר הוא במקור הכישרון של הארגון? מייסד או מייסדי החברה בזמן הלידה לסמן יעד או הכותרת בצע על פי כשרונו, מיומנויות תרבותי על ידי כל הגורמים הללו.

אתה יכול להבין לאחר מכן כי הגנים שמרכיבים ארגון הם לא עובדים ולא יוצרי, אבל הכישרון שלו שהחלה עם התפיסה של החברה נוצר. גורמים גנטיים של חברות ליצור התרבות של אותו, הם נוצרים על-ידי כישרון, כמו גם את הכישורים, ביכולות, חזון משותף של חבריה, משתנים אלה צריך להיות מועבר מאדם לאדם בין העובד. בהשערה זו שהוא הבין כי משתנים בעלי שם כמו גורמים גנטיים לא יצטרכו להיות מוטציה, אך ששודרו כראוי חייבת להיות הכלי המתאים המאפשר לקבוע את ההחלפה של הפרט, אם היית עמדה הירארכי, כאן אני רוצה להפסיק לעשות ניתוח בדרך כלל חברות החלטות בחירת מיקום וניהולי מבוסס על ניסיון, פרופיל כישורים, אך לא מספיק רק עם זה כדי להיות מסוגל להחליט בצורה נכונה, אך עליך לבחור ארגון הגן כישרון המוצגות לא מוטציה וכי הקורס הוא תואם הארגון. את מקורות הכישרון של ארגון הם אסטרטגיה תחרותית הארגונים צריכה להתמקד ללא צמצום תיאוריות או מושגים עסקיים אופנה אחרים. לעולם לא לשכוח כישרון הוא לא החשוב ביותר, אבל כל מה באותו זמן. מחבר: גסטון רמירס Cristian שיווק תואר מאסטר עסקים בינלאומיים לתארים מתקדמים בניהול של חברות קטנות ובינוניות. דואר:

Info & Utils

Published in יום רביעי, אוקטובר 19th, 2016, at 22:33, and filed under כללי.

Tags:

Do it youself: Digg it!Save on del.icio.usMake a trackback.

Previous text: .

Next text: .

Comments are closed.

Tichnun 4 all © 2016. Theme Squared created by Rodrigo Ghedin.