Tichnun 4 all

המילה לוקח אותכם אל יעדים רבים

ההפניות תה word כדי מטרות רבות יודע לבטא מה אדם מאמין כנכון, כמו מדע מוחלט של ידע לוקח זמן השתקפות ובגרות, ולכן חשוב להבין, כי יש דברים שצריך לבנות, לנתח, ודא ולערוך. זה מביא את גדול אי הוודאות לא יכולים לדעת הכל, איפה הגבול שלי וזה מה שאני הכי אוהב להבין. אם אני בטוח הארומטיים, של הבסיסית, של הרכוש בעל חשיבות עליונה, היקר ביותר, מדאיג אותי ואני לקחנו אז. טאוב הוא האיש הנכון . השאלה תמיד היא שלא לומר לכם כולם רוצים לשמוע, כך אחרים המבקשים לטעון את הדעה שלך, כדי להפוך עבור השתתפות הקהילה הדמוקרטית, השתתפותית, קולקטיבית וליצור תחום חדש, מורכב יותר מאשר ספקולציות, של התבוננות, אינטואיציה, השערות במרדף אחרי סינתזה מדויקת יותר, מדויק, היא מלאה, עמוק, רחב בעולם נפלא של הידיעה. ובכן זה להעריך את כל הקונספט של כוונה, מטרות נועד, מנומקת, דמיינתי ניהול איכשהו לגייס אותנו לעשות דברים רבים, פעילויות רבות, כמה פעולות עם יעד חש, באתיקה ערכים, מוסר ההנחה ליהנות כל פעילות אנושית. הכל בנוי ממבט מתוך עמדה מן המקום אשר למדתי בנאום הראשון שלי, אבל היום אני כעת באפשרותך ליצור טיעונים אחרים עם עזרה של סיבה, הקורלציה של בני אדם אחרים לחלוק את הידע המדעי ונפוצות שלהם כדי ליצור עולם טוב יותר. כי אני יכול להמשיך לשאול אותי, לדוגמה לאן זה לוקח לי את הרעיונות שלי, הניחושים שלי ואידיאולוגיות שלי, אז רואה את הדת שלי, המדיניות שלי.? . שגורם לי לרצות לדעת מה שאחרים רוצים לומר, להשיג, יודע, יודע, להבין, להבין, להטמיע ולחוות אדם, נושא, אדם זה נפלא חי.

החיים הם מורכבים ומהנה כי ישנן סיבות כדי להבין, מה לומר, מאחר ואז הן סובייקטיביות והן אובייקטיביות, גם את המציאות וגם המתח אידיאלי צריך לשרוד יהיה חייב בכל משבר. מטרה זו היקרים חייב להיות המנוע שמניע לממש מטרות על בסיס יומי, להשגת המטרה הציע מאז הטבח, משלוח, ליהנות מכל רגע, הבאה לידי ביטוי עם ניסיון מרהיב של הקיים. הדברים שם, כאן, אז בואו ניתן לזה המקום הזה ראוי לתשומת לב, נראה הוגן כולל גם אנשים. זמן האהבה, מדבר על היסודות של חיי שיתוף בלי בעיות. מאז לומר המטרה מושגת: לגדול חייב ללמוד להקשיב, להגדיר מחדש את מושג מנקודת המבט של הגישה החיובית, הרמוניה, איזון, החיים, ורעיונותיו. אדולפו צהוב אנדרס.

Info & Utils

Published in יום שישי, אוגוסט 19th, 2016, at 10:44, and filed under כללי.

Tags:

Do it youself: Digg it!Save on del.icio.usMake a trackback.

Previous text: .

Next text: .

Comments are closed.

Tichnun 4 all © 2016. Theme Squared created by Rodrigo Ghedin.