Tichnun 4 all

השקעות בנדל"ן

עבור רבים, נדל"ן הוא פשוט עוד כלי פשוט, אבל השקעה במניות מעורפל ומסובך. אבל אם אדם רואה את המניות של השקעה רווחיים יותר של מכשיר הון, אז בוודאי ימצא דרך ללמוד עוד על זה ולברר. כדי החשיבה שלי היתה ברורה, כדי להקל על החישוב, אני אקח את התנאים האידיאליים לא מקבלים פרטים. נניח שיש לנו כסף לקנות דירת סטודיו. אם לקנות את זה בסוף שנת 2007, כאשר הגאות בשוק, המחיר יהיה מקסימלי.

לדוגמה, עלות למ"ר של נדל"ן למגורים קרסנויארסק – 60 000. רכישת דירה בת חדר אחד בבניין חדש עם שטח של מרובע 40
ההחלטה החכירה. אנו מוצאים את הדייר ומלמד הכנסה. אם תעשה חישוב קטן, מתברר כי ריבית של התשואה על ההון שלנו, נמוכה מההכנסה, כי אתה יכול לקבל בפיקדון בבנק. תן לי להסביר למה. דמי השכירות עבור דירת חדר שינה אחד – 12 000.

מינוס עזר – 2000 רובל. הרווח הנקי הכולל לחודש תקבל 10 000. במשך השנה – 120 000. אנו מאמינים כי הריבית: רווח / הון x 100%. זה שווה ל 5% בשנה (120 000 / 2400000 100 x = 5). לא מספיק נכון? אם הבנק על ההפקדה אתה יכול לקבל 12% בשנה. ואל לחפש הדיירים לבצע תיקונים, לגבות דמי. שים בבנקים שונים, 400 000, ולקבל הכנסה (באמצע 2008 הפיקדונות של הבנק מבוטחים עד 400 $ 000 כיום 700 000 רובלים). אם זה לא לשכנע אותך, אם יורשה לי להוסיף, כי הרווחים מן הפיקדון אינה חייבת במס, ומס על רווחים מהשכרת הנדל"ן צריך לשלם. זה מינוס 13%. אבל נו טוב. אם אתה קונה דירה עצמם, אז בחישוב תניב זהה החכירה. רכישת דירה לעצמו, אנחנו, קודם כל, אנחנו לשמור על שכר דירה. ואם אנחנו לחסוך כסף כמו לא ישלם בעל הדירה, ועל עצמי. אם אנחנו עושים המאזן

Info & Utils

Published in יום רביעי, ספטמבר 16th, 2015, at 0:41, and filed under כללי.

Tags:

Do it youself: Digg it!Save on del.icio.usMake a trackback.

Previous text: .

Next text: .

Comments are closed.

Tichnun 4 all © 2015. Theme Squared created by Rodrigo Ghedin.