Tichnun 4 all

יצירת תרבות ארגונית אמיתי

ישנן חברות רבות בארץ, תעשיות קטנות/במיוחד בינוניות, אשר הזניחו את לפתח את התרבות הארגונית שלהם, מאז כוללת מקורו אותם ללא תוצאות חיוביות, יותר כאשר הם פועלים בתרחישים הסוערת, כגון ונצואלה בפועל, שבו הסיכון, אי הוודאות ניתנת בעקבות התערבויות קבוע על ידי הממשלה באמצעות מדיניות כלכלית מאוד בטוח, ללא הגדרת תוכניות הפיתוח. ישנם מספר משמעותי של חברות, שהושפעו רק בכך שאין צורך תרבות ארגונית טובה, הם היו צריכים לסגור ולעצב אחרים התוכניות שלהם, לקחת בחשבון מה זה מייצג יש תרבות ארגונית טובה. זכור כפי שאחרים כבר הצביעו, כי התרבות קובעת את אופן הפעולה של חברה, זה משתקף אסטרטגיות, מבנים, מערכות מציגה אותו ניתן ללמוד, מתפתח עם חוויות חדשות, ולא ניתן לשנות עבור הכלל אם הוא מגיע כדי להבין את הדינמיקה של תהליך הלמידה. בתי ספר של ניהול האוניברסיטאות לאומי שהם צריכים לתת יותר דגש על הרלוונטיות, היקף מה פירוש ללמד, פיתוח תרבות ארגונית טובה לפי המציאות הלאומית, על המאפיינים של הארגון, את דרישות לדרישות עולם העסקים הנוכחי כדי להיות תחרותי. יש לספק עקרונות מקצועיים, יסודות, ידע עיוני ומעשי מהי תרבות ארגונית טובה, בידיעה כראוי לשלב את כל החברים שמרכיבים את החברה ללא כל הפליה, דמוקרטיה אמיתית, תוך כיבוד הערכים של שני הצדדים, אלה של הארגון ושל צוותי. במכתב של גאמס Rosalinda על הנושא, היא מזכירה לנו, ההגדרות של תרבות מזוהים עם מערכות דינאמיות של הארגון, שכן הערכים ניתן לשנות, כמו ההשפעה של למידה מתמדת של אנשים; הם גם נותנים חשיבות לתהליכים של מודעות לשינוי כחלק דייקן תרבות ארגונית. התרבות של ארגון לא נובעים מיזוג.

לאחר שהוקמה, לעתים נדירות נעלמת. מה כוחות ההשפעה על יצירת תרבות? מה זה ממריץ ומתחזק כוחות אלו לאחר שהם הוקמו? לכל זה נוסיף מה התפקיד של היסודות, עקרונות החברה הוקמה על-פי המטרות שלהם ביחס התרבות הארגונית? מה תפקידו של מנהל? איזה הצוות, מה הלקוחות, הספקים? הדגש הוא על אחזור, התרבות המקורית נגזרת הפילוסופיה של המייסד. זה בתורו משפיע בחוזקה את הקריטריון בשימוש גיוס. הפעולות של הכיוון הנוכחי גבוה להגדיר את האקלים החברתי הכללי של מהי התנהגות מקובלים, מה לא. באופן מסורתי, מייסדי ארגון יש השפעה גדולה יותר בתרבות הראשונית של ארגונים אלה. יש להם חזון של איך צריך להיות הארגון. הם לא מוגבל על-ידי המכס או אידיאולוגיות הקודם. מקלה על גודל קטן המאפיינות בדרך כלל ארגונים חדשים כל דרך על הטלת חזון המייסדים על כל חברי הארגון (רובינס, 2000).

שקול כאמור על-ידי רובינס, "תרבות ארגונית מתייחסת מערכת של משמעות משותפת בין חבריה, אשר מבדיל ארגון אחד מהשני". תרבות ארגונית מבוססת על ערכים, אמונות ועקרונות המהווים את השורשים של מערכת הניהול של הארגון, כמו גם את קבוצת שגרות והתנהגויות ניהולית התומכים עקרונות בסיסיים אלה. ניהול צריך להיות קשוב כשמדובר לפנות הביטוי של תרבות תורמת החברה, כי כל החברים להבין אותה, ולהירתם לקחת אחריות ולפעול ב- pro לפתח דרכים אמיתי לצרכים שלהם ולהפיק תוצאות שבה כל לנצח; בנוסף תרבות על-ידי סמלים, שפות, טקסים, מיתוסים, אשר פורסם, המופץ על-ידי מנהלים מסוימים להשפיע על התנהגותם של חברי החברה. שקול בנוסף, האמור לעיל על-ידי כץ ח'אן (1970), לציין כאשר "כל ארגון יוצר משלו תרבות או אקלים, עם טאבו משלה, מנהגים, אורח חיים. אקלים או תרבות של המערכת משקפת הן את הנורמות והערכים של מערכת פורמלית כמו פרשנות שלו במערכת לא פורמלית (…) כמו גם משקף לחצים פנימיים וחיצוניים של סוגי אנשים שמושך הארגון, את תהליכי העבודה הפצה פיזית, והטיפולים של תקשורת, התרגיל של רשות בתוך המערכת". אתה צריך להיות קשוב ברגע שהוא מתחיל, הדוב לזכור את הפונקציות שלו, כגון דרווין אברט אגילר אומר: · ניהול, גמישות, להעריך ולשנות את הכיוון של החברה. · שימוש בטכנולוגיות תקשורת, זה בתצוגה של הגלובליזציה. · ודא מורגש כי החשוב ביותר הם משאבי אנוש. · תחרותיות וחדשנות. · אימון קבוע, שגשוג, ואיכות התוצאות. · משמעת, האופקיות, השתתפות, אחריות, כבוד הדדי, כנות. · טופס: מנהיגים, סוכני שינוי וצוות טיפול הפוגה. · תקשורת תחושת זהות חברי הארגון. · לתמוך במחויבות משהו גדול מהעצמי זהה. · לחזק את היציבות של המערכת החברתית. · להקל המקומית מזוהה וקיבלת עבור · ביצוע של החלטה הממצאים תרבות, להניע צוות ולקדם את לכידות הקבוצה והמחויבות יעדים רלוונטיים. להוסיף: Commit ביעילות לשחק מאחריותה החברתית באמצעות האנשה שביעות רצון בעבודה על הצרכים על ידי הצרכנים בסופו של דבר לא חייב להיות מוזנח כמו זה מרמז נזכר אברט, איוואן Allaire, מיכאלה e. Firsirotu, המצוין על-ידי (1992) שלושה גורמים עיקריים: ערכים ומאפיינים של החברה שמסביב. העבר של הארגון וליווי מנהיגי לשעבר הענקת לו. גורמים של מגירה הטכנולוגיה, המאפיינים של התעשייה

Info & Utils

Published in יום ראשון, ינואר 5th, 2014, at 15:11, and filed under כללי.

Tags:

Do it youself: Digg it!Save on del.icio.usMake a trackback.

Previous text: .

Next text: .

Comments are closed.

Tichnun 4 all © 2014. Theme Squared created by Rodrigo Ghedin.