Tichnun 4 all

28 במרץ: שעת כדור הארץ

Cited informesa להסביר בדיוק מה יהיה עתיד כדור הארץ עם פרטים אודות התחממות גלובלית, אשר יגרום שטפונות, העוני, המסת קרחונים, עליית פני הים, הפולנים. המדיה יש לטפל בנושא זה עם היצע גדול לתת כותרות כמו: "מתקרבים האנושות סיום?" או "עדיין לשמור על כדור הארץ?". היבט חשוב מאוד של האקלים דוחות מ ם בשנה שעברה היא העובדה כי סוף סוף אפשר לומר כי הבעיה של התחממות גלובלית נגרמת על ידי בני אדם. מאז נראה כי הפוליטיקאים יש עורר, אפילו כמה הם חושבים כי הם לא להמשיך לעשות דברים כרגיל. עם זאת אזרחים עומדים רוב הזמן לא תופסים את הממד של המצב שבו אנו מוצאים עצמנו באמת. אפשרי גם כי המדע לא חשף אבל כל מה שידוע לך על שינוי האקלים, אולי הפוליטיקאים רוצים להגן עלינו מפני מה אנו מייצרים לחשמל, עם זאת, זוהי החלטה מוטעית, כאל ישות כשקהל מונע גם אמצעי מתאים נלקחים. 21 בינואר פורסם מחקר חדש של האקלים ולאחר כמה עיתונים האירופית שיקפו הים הבלטי יהפוך האמבט. מדענים גילו כי ים זה מתחממת באופן מיוחד.

עד 2100 צפוי גידול של 4 מעלות centigrade טמפרטורה של הים, גידול של 6 דרגות טמפרטורה אווירה. חמש מעלות הן שההבדל הגדול הוא ההבדל בין תקופה קרחוני וזמן של טמפרטורות החמים יותר. אם הטמפרטורה אווירה הממוצע גדל ב- 5 מעלות יש לנו מזג חם מאוד. בסוף ינואר, בהעיר ליבק, חזר לאיסוף חוקרים בהכנת הדו ח הבא על האקלים. באותו זמן, הצלב האדום פורסם מחקר המסבירה כי 29 שנים של אסונות טבע הוכפלו. עכשיו אפשר לומר כי מדי שנה לייצר 400 אסונות טבע, בעוד 20 שנים היו כ- 200. לכן, הוא צפוי כי בעתיד יגדל. a.

Info & Utils

Published in יום ראשון, ינואר 26th, 2014, at 12:11, and filed under כללי.

Tags:

Do it youself: Digg it!Save on del.icio.usMake a trackback.

Previous text: .

Next text: .

Comments are closed.

Tichnun 4 all © 2014. Theme Squared created by Rodrigo Ghedin.