Tichnun 4 all

הבעיה של המים במרוקו? מרקש וחטאים אחרים

נתונים על המים במרוקו לפי הבנק העולמי, מרוקו הוא אחד המדדים של מים, תברואה אספקת במזרח התיכון תחתון, צפון אפריקה: 56%-35% תברואה, אספקת המים. נתונים אלה אומר שיש כמעט שני שלישים של האוכלוסייה הכפרית של מרוקו אין גישה כלים סניטריים בסיסיים כמו בשירותים עם בור מים. הבנק העולמי אף מדגיש שני הנתונים הרלוונטיים: גישה למים משופר הוא 80% אבל שיפור תנאי סניטציה 62%. עיריות המוסדות אחראי להבטיח תברואה, אך הם חסרים את היכולת הכספית והטכנית הנדרש. כתוצאה מכך, יש נטייה להזניח היגיינה ותברואה באזורים כפריים. מרוקו, כמו המגרב שלה שכנים אלג'יריה ותוניסיה, סובל מצב של מתח. זה נובע, בחלקו, למדיניות כלכלית זה ממעיט, מופלה הבעיה של מים או מים כי נתנו את חשיבותם בפונקציה השייכות סחר החוץ. לקבל עוד מידע.

דוגמאות של הגישה הכלכלית הזאת במרוקו הן עדיפות החקלאות exportation או ההרשאות של ענף התיירות של מים ענייני. במקרה של מרקש היא בעיקר גרפיקה: 2 מיליון תיירים ומבקרים בשנה את העיר צורכים מים חמש פעמים יותר מאשר כל האוכלוסייה המקומית, בהיקף של מיליון תושבים. בעקבות ניהול לא אחיד, גישה למים מקשה על האוכלוסייה הכפרית, התהום סובל פיסקאל. מים הפרטה במרוקו מאז תחילת שנות ה-90, קיימת מגמה נרחבת לקראת הפרטה והסחר, פתיחות לניהול ההון הזר של שירותים ציבוריים באופן מסורתי במרוקו. מפתח בתחומי החינוך והבריאות כבר כדי להגדיל את הנוכחות של הון פרטיים, באופן דומה כי ניהול מים בהדרגה כבר הכניסו בידיו של גורמים פרטיים. במקרה של הכפר של בן S mim דוגמה התיאורי של נטייה זו denationalization הוא המקרה של mim הכפר של בן S באטלס התיכון.

תושבי בן mim דיבר שוב ושוב נגד ההפרטה של מקור המים שלהם, אשר נחשב שוד נכס משותף. תאגיד פרטי מנסה לרכוש את האביב ואת בקבוקי מים לשיווק עוקבות. בנוסף, האוכלוסייה של בן S mim פרסמה הצהרה שבה דורשים ההפרעה של הפרויקט, לביטול ההליכים נגד תושבי הכפר 12 מואשם הפגינו נגד הפרויקט ואימוץ מדיניות מקורית של פיתוח באזור המאפשר להפללת ואת העוני המוחלט שבו הוא שקוע.

Info & Utils

Published in יום חמישי, יוני 2nd, 2016, at 21:12, and filed under כללי.

Tags:

Do it youself: Digg it!Save on del.icio.usMake a trackback.

Previous text: .

Next text: .

Comments are closed.

Tichnun 4 all © 2016. Theme Squared created by Rodrigo Ghedin.